More
Сhoose
logo
Canada

71 South Los Carneros Road, California +51 174 705 812

Germany

Leehove 40, 2678 MC De Lier, Netherlands +31 174 705 811

{:pl}Projekty{:}{:en}Projects{:}

{:pl}

DALBERGIA DUO

Dalbergia Duo (Anna Rutkowska & Julianna Siedler-Smuga) to wyjątkowy, kobiecy duet marimbowo-perkusyjny z Polski założony w 2017 roku.
Duet wykonuje kompozycje o różnorodnych stylach, różnych gatunków muzycznych, w tym zarówno utwory napisane przez znanych, światowych kompozytorów marimbowej muzyki klasycznej i współczesnej, jak również kompozycje pisane na zamówienie Dalbergii. Artystki aktywnie współpracują z kompozytorami młodego pokolenia, tworząc nową paletę marimbowych dźwięków. Dalbergia Duo wykonuje również aranżacje kompozycji pisanych na inne instrumenty, m.in. utwory fortepianowe polskich mistrzów, takich jak Karol Szymanowski czy Ignacy Jan Paderewski, nadając im nowego wyrazu.

GLASS WOOD PLASTIC PROJECT

Projekt Julianny Siedler-Smugi i Wojciecha Koprowskiego, którego inspirację stanowi kompozycja stworzona z dedykacją dla Julianny przez Kubę Krzewińskiego – Glass Wood Plastic. Utwór ten był jednym z elementów rozprawy doktorskiej artystki.

JULIANNA KAMILA & ARTUR DAWID

Projekt Julianny Siedler – Smugi i Artura Łukawskiego jest impresją perkusyjną zebranych przez artystów doświadczeń. Wspólnie tworzą perkusyjną improwizację wykonywaną na instrumentach perkusyjnych i przedmiotach codziennego użytku, zabierając słuchaczy w podróż uwrażliwiającą na każde, nawet najcichsze brzmienie. Oboje artyści działają w Fundacji Ars Pro Cultura.

WSPÓŁPRACA

CONNECTING ARTS & THEATRE DANCE COMPANY

Współpraca Julianny z Connecting Arts & Theatre Dance Company uwidacznia się w opracowaniu muzyki do spektakli choreograficznych oraz oprawie muzycznej eventów. Muzyka bazuje w głównej mierze na improwizacji na instrumentach perkusyjnych i brzmieniach tworzonych na żywo w DAW, a także stabilnych kompozycji elektronicznych oraz miksie i masteringu dźwięku.
W ostatnim czasie współpraca podczas wiosennego SPLOT 2021 oraz realizacji spektaklu “Czerwona Wieża” w koncepcji Darii Szymańskiej.

{:}{:en}

DALBERGIA DUO

Dalbergia Duo (Anna Rutkowska & Julianna Siedler Smuga) is a unique female marimba/percussion duo from Poland established in 2017.
Dalbergia Duo perform a variety of musical styles and genres including both pieces already written by great world known composers of classical and contemporary music, and those commissioned by the Duo. They actively cooperate with composers of the young generation, building new sonic vocabulary for marimbas. They also give new life to the “classics” written for other instruments inter alia piano compositions by Polish masters Karol Szymanowski or Ignacy Jan Paderewski.

 

 

GLASS WOOD PLASTIC PROJECT

Julianna Siedler – Smuga and Wojciech Koprowski contemporary music project inspired by work Glass Wood Plastic by Kuba Krzewiński. That work was dedicated to Julianna and was a part of her doctoral thesis.

 

 

JULIANNA KAMILA & ARTUR DAWID

Project of Julianna Siedler – Smuga and Artur Łukawski  is a percussion impression of collected artistic experience. Together they create percussion improvisation played not only on percussion instruments, but also with junk percussion and common used objects. They take the audience to musical journey with the softeness sounds. Both artists cooperate with  Ars Pro Cultura Foundation.

COOPERATION

CONNECTING ARTS & THEATRE DANCE COMPANY

Julianna’s cooperation with Connecting Arts & Theatre Dance Company is presented by creating music for choreography performances and Connecting Arts events. Music is based the most on different kinds percussion instruments improvisation and live sounds creating in DAW, but also electronic music compositions and sound mix and mastering. The letest projects:spring SPLOT 2021 and performance “Red Tower” in concept by Daria Szymańska.

{:}